Dedicated Server

Xeon E3-1230v3 16GB 500GB SSD or 2TB SATA

Xeon E3-1230v3 4 core / 8 Threads 3.3GHz / 3.7GHz 16GB 500GB SSD or 2TB SATA 1Gbps Unmetered Dallas

Xeon E3-1230v5 16GB 500GB SSD or 2TB SATA

Xeon E3-1230v5 4 core / 8 Threads 3.4GHz / 3.8GHz 16GB 500GB SSD or 2TB SATA 1Gbps Unmetered Dallas

Xeon E3-1246v3 16GB 500GB SSD or 2TB SATA

Xeon E3-1246v3 4 core / 8 Threads 3.5GHz / 3.9GHz 16GB 500GB SSD or 2TB SATA 1Gbps Unmetered Dallas

Xeon E3-1275v5 16GB 500GB SSD of 2TB SATA

Xeon E3-1275v5 4 core / 8 Threads 3.6GHz / 4GHz 16GB 500GB SSD or 2TB SATA 1Gbps Unmetered Dallas

Xeon E-2146G 16GB 500GB SSD or 2TB SATA

Xeon E-2146G 6 core / 12 Threads 3.5GHz / 4.5GHz 16GB 500GB SSD or 2TB SATA 1Gbps Unmetered Dallas

Xeon E-2174G 16GB 500GB SSD or 2TB SATA

Xeon E-2174G 6 core / 12 Threads 3.8GHz / 4.7GHz 16GB 500GB SSD or 2TB SATA 1Gbps Unmetered Dallas

DUAL Xeon E5-2620v2 16GB 500GB SSD or 2TB SATA

DUAL Xeon E5-2620v2 12 core / 24 Threads 2.1GHz / 2.6GHz 16GB 500GB SSD or 2TB SATA 1Gbps Unmetered Dallas

DUAL Xeon Bronze 3104 16GB 500GB SSD of 2TB SATA

DUAL Xeon Bronze 3104 12 core / 12 Threads 1.7GHz / GHz 16GB 500GB SSD or 2TB SATA 1Gbps Unmetered Dallas

DUAL Xeon Silver 4210 16GB 500GB SSD of 2TB SATA

DUAL Xeon Bronze 3104 20 core / 40 Threads 2.2GHz / 3.2GHz 16GB 500GB SSD or 2TB SATA 1Gbps Unmetered Dallas

DUAL Xeon Gold 5122 16GB 500GB SSD or 2Tb SATA

DUAL Xeon Gold 5122 8 core / 16 Threads 3.6GHz / 3.7GHz 16GB 500GB SSD or 2TB SATA 1Gbps Unmetered Dallas

DUAL Xeon Gold 5120 16GB 500GB SSD of 2TB SATA

DUAL Xeon Bronze 3104 20 core / 40 Threads 2.2GHz / 3.2GHz 16GB 500GB SSD or 2TB SATA 1Gbps Unmetered Dallas

DUAL Xeon Gold 6148 16GB 500GB SSD or 2TB SATA

DUAL Xeon Bronze 3104 20 core / 40 Threads 2.2GHz / 3.2GHz 16GB 500GB SSD or 2TB SATA 1Gbps Unmetered Dallas